Skip Navigation
 

GWC dla domów jednorodzinnych

  Dlaczego warto kupić dokumentację - "Wytyczne do wykonania GWC":
 • Wraz z dokumentacją otrzymuje się licencję (niektóre rozwiązania GWC podlegają prawnej ochronie patentowej) na wykonanie jednego wymiennika w określonym miejscu, (czyli placu budowy).
 • Na rysunkach na naszych str. www - złoże GWC jest wykonane ze żwiru o dwóch granulacjach. Ta technologia wykonania GWC jest stosowana dla wydajności powyżej 1200m3/h. Takie rozwiązanie znacząco komplikuje i podraża koszty wykonania wymiennika. Dla GWC o wydajności do 1200m3/h (czyli dla domów jednorodzinnych) można wykonać złoże o jednej granulacji. Żeby jednak powietrze przechodziło całym przekrojem i objętością przez złoże opracowaliśmy tani sposób na rozwiązanie tego problemu. Dzięki temu koszt wykonania GWC znacznie się obniżył w stosunku do rozwiązania, które jest na rysunkach na naszych str. www. lub na stronach Magazynu Instalatora.
 • Pod adresem j/w jest zwymiarowany schemat GWC ale o wydajności kilku tys.m3/h. Kupując dokumentację będziesz miał wymiennik dopasowany do wielkości Twojego domu i charakteru jego wykorzystania (czy przebywasz w nim całodobowo lub kilkanaście godzin?).
 • Dzięki tej dokumentacji nie popełnisz błędów wykonawczych czy konstruktorskich które mogą zdyskwalifikować poprawne działanie GWC.

  Zawartość dokumentacji: BUDOWA, CHARAKTERYSTYKA i SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE (dla domu jednorodzinnego):
 • wielkość, głębokość wykopu dla GWC
 • wymiennik na podłożu skalistym lub w miejscu gdzie wody gruntowe są bardzo wysoko
 • jak wykonać GWC z jednej granulacji żwiru (inne zastępcze materiały?)
 • czym wyścielić dno i ściany wykopu przed zasypaniem żwirem?
 • wymagana powierzchnia gruntu do wykonania wymiennika (9÷15m2) dla domu jednorodzinnego
 • z jakich materiałów i w jakich warunkach i miejscu można wykonać GWC
 • ilość żwiru m3, przekrój złoża m2, granulacja żwiru - a jego wydajność
 • przykładowe wymiary dla różnych wydajności
 • gdzie i jak głęboko można wykonać wymiennik, gdzie nie wolno go budować, co można wybudować nad nim - GWC w komorach murów fundamentowych
 • ile, gdzie i jak budować, zainstalować czerpnie powietrza
 • orientacyjny koszt materiałów do wykonania GWC dla domu jednorodzinnego 2500÷3500zł
 • całkowity koszt zależy od sposobu jego wykonania: czy sposobem gospodarczym, czy z udziałem Kierownika budowy i jego ludzi (zaopatrzanie w gesti Inwestora), czy zatrudni sie firmę która wykona wszystko od A do Z, przy ostatnim rozwiązaniu całkowity koszt (z posianiem trawy) może wynosić nawet do 8-9tys.zł
 • jak doprowadzić powietrze z GWC do budynku
 • co może być nad nim i co można zasiać/posadzić nad GWC
 • w jaki sposób energia gruntu jest wykorzystana do zasilania GWC
 • wydajność w szczytach zimowych do 50% ciepła do ogrzewania
 • zimą, temperatura powietrza przed GWC -20oC za GWC 0oC
 • latem, temperatura powietrza przed GWC +30oC za GWC +20oC
 • duże wydajności przy bardzo niskich kosztach eksploatacji - nie trzeba zużywać energii do grzania lub chłodzenia ale tylko do przesyłu powietrza przez złoże. Moc wentylatora ~120W
 • ze względu na niskie koszty eksploatacji - do klimatyzacji nie trzeba mieszać powietrza zużytego z świeżym
 • całkowite zapotrzebowanie chłodu dla klimatyzacji
 • obniżenie wilgotności powietrza latem, zwiększenie zimą
 • największy działający GWC w Polsce 140tys.m3/h - od 24 lat EXBUD-SKANSKA Kielce
 • najdłużej działający od 30 lat w Polanicy Zdroju - o wydajności 500m3/h
 • zawsze dodatnia temp. na wyjściu z GWC - rekuperator nie "marznie"
 • dobowy czas pracy i regeneracja
 • efekt cieplny w szczytach zimowych i letnich 1÷2kW z 1m3 złoża
 • bezobsługowa praca - wskazuje na to 30letnia praca najstarszego GWC
 • możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu na wykonanie GWC
 • Znane są instalacje wymienników rurowych (przeponowych). Jednak ze względu na ograniczony czas pracy w ciągu doby (regeneracja temp.żwiru z otaczającym gruntem rodzimym), potrzebę sezonowej wymiany filtrów na czerpni powietrza, pompowaniu skroplin, ich małą wydajność cieplną wynikającą z małej powierzchni wymiany ciepła (przez to znaczące ograniczenie własności klimatyzacyjnych) nie wchodzą one w zakres oferowanych wytycznych.

  Kolejność wykonywanych prac:
 • Jaki wykop - czym wyłożyć dno i ściany przed zasypaniem żwirem
 • Zasypywanie i warunki higieniczne
 • Posadowienie poziomych przewodów rozprowadzających i zbierających powietrze
 • Wykonanie izolacji termiczno-hydrologicznej
 • Mocowanie czerpni i doprowadzenie powietrza do budynku
 • Gdzie wentylator, jeżeli nie ma miejsca w budynku na tzw. wentylatornię?
 • Co zrobić żeby w nocy nie było słychać wentylatora
 • Jak regulować parametry powietrza

Wytyczne wykonania GWC jest dokumentacją przejrzysta dla osób z podstawowym przygotowaniem politechnicznym. Jeżeli jednak będą Państwo mieli (lub Wasz Kierownik Budowy) kłopoty z wykonaniem z powodu specyficznej sytuacji - uwzględniającej lokalne warunki usytuowania GWC, inne Wasze potrzeby, wielkość budynku mieszkalnego, zwiększenie wydajności, proszę o kontakt - wykonamy projekt indywidualny.

Mając w rękach wytyczne lub projekt wykonania wymiennika gruntowego jego budowa jest bardzo prosta. Poszczególne fazy jego wykonania są opisane w sposób przejrzysty - krok po kroku. Dla Inwestorów którzy nie chcą lub nie mają czasu kontrolować pracy Kierownika Budowy GWC oferujemy w trakcie wykonywania prac nadzór projektowy

Oferujemy wytyczne do samodzielnego wykonania Gruntowego Wymiennika Ciepła - bezprzeponowego dla potrzeb eksploatacyjnych domu jedno-rodzinnego o powierzchni użytkowej do 200m2 o wydajności do 700m3/h. Koszt dokumentacji wynosi 480zł brutto.

Wraz z dokumentacją otrzymuje się licencję ([poprawiono: niektóre rozwiązania GWC] podlegają prawnej ochronie patentowej) na wykonanie jednego wymiennika w określonym miejscu, (czyli placu budowy).

Zainteresowani powinni przysłać pocztą zamówienie wraz z danymi:
- Imię Nazwisko Inwestora, kontakt telefoniczny i dokładny adres (gdzie GWC będzie budowany).
Inwestorzy budujący nowe domy - nie mający jeszcze lokalizacji powinni przysłać:
- Imię Nazwisko Inwestora, kontakt telefoniczny, adres inwestycji, minimum: nr działki obręb
Dane teleadresowe nie będą służyły do celów marketingowych.

TANIA KLIMAtyzacja i ogrzewanie
ul. Graniczna 49j
41-408 Mysłowice
tel. 032 201 61 68, w godzinach od 9:00 do 17:00
 
 
« powrót|drukuj