Skip Navigation
 

Jak działa GWC

Ten artykuł zaprzecza twierdzeniom konkurencji o złych własnościach higienicznych żwirowego GWC. Artykuł w formacie PDF "Mikrobiologiczna czystość GWC" str.1 i str.2

W naszej strefie klimatycznej na głębokości 1÷4 m w ciągu całego roku panuje stała temperatura +10°C (+/-1,5°C). Praktycznie żwir w GWC jest posadowiony bardzo płytko, czasami nawet ponad teren (nad wodami gruntowymi). Jednak dzięki dobrej izolacji termicznej umiejscowionej nad złożem GWC symuluje się jego posadowienie na głębokości 5÷6m pod powierzchnią ziemi. Do wykorzystania energii gruntu służą tzw Gruntowe Wymienniki Ciepła (GWC). Co najmniej kilka tysięcy pracujących w Polsce GWC potwierdza, że powietrze zewnętrzne, przepływając przez złoże żwirowe posadowione na tej głębokości podgrzewa się w szczytach zimowych o 20°C , latem zaś ulega ochłodzeniu z około +30°C do +20°C.

Konstrukcja GWC zaprojektowana jest jako naturalne złoże czystego płukanego żwiru umieszczonego w gruncie. Przepływające powietrze przez żwir (w zależności od pory roku) jest latem ochładzane i osuszane, zimą podgrzewane i nawilżane, a przez cały rok filtrowane z pyłków roślin i bakterii. Bezpośredni kontakt złoża z otaczającym gruntem rodzimym ułatwia szybką regenerację temperatury złoża.

Legenda do rysunku przekrojowego:
 1. Czerpnia powietrza zewnętrznego
 2. Kanał rozprowadzający powietrze w poziomie
 3. Złoże rozprowadzające
 4. Żwirowe złoże akumulacyjne
 5. Złoże zbierające powietrze
 6. Poziomy kanał zbierający-ujęcie powietrza do budynku
 7. Humus-ziemia, trawa
 8. Styropian
 9. Grunt rodzimy
 10. Instalacja zraszająca

Podstawowe własności i dane liczbowe:

 1. Prosta budowa GWC, z łatwo dostępnych i tanich materiałów, pozwala na wykonanie go w zasadzie w każdym miejscu i warunkach. Stwarza to możliwość prawie powszechnego stosowania tego urządzenia dla celów wentylacji, klimatyzacji i termowentylacji.
 2. Wykorzystanie w tani sposób naturalnej energii gruntu z niewielkiej głębokości dla chłodzenia i ogrzewania strumienia powietrza wentylacyjnego.
 3. Użytkowanie Gruntowego Wymiennika Ciepła ma wybitne cechy pozyskiwania energii odnawialnej. Inwestor, który zdecyduje się na jego budowę może starać się o dotację lub preferencyjny kredyt inwestycyjny z: Banku Ochrony Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (w oddziałach regionalnych w Urzędach Wojewódzkich).
 4. Przy zastosowaniu GWC można dodatkowo zaoszczędzić na kosztach automatyzacji urządzeń klimatyzacyjnych gdyż ze względu na bezwładność GWC stan powietrza na wyjściu z wymiennika jest w dużym stopniu niezależny od wahań powietrza zewnętrznego na wejściu do wymiennika - jego parametry są w długim okresie czasu stabilne i nie wymagają bieżącej regulacji.
 5. Parametry powietrza opuszczającego złoże charakteryzują się bardzo powolnymi zmianami w czasie i są zauważalne dopiero w cyklu kilkumiesięcznym. Praktycznie w okresie jednego miesiąca trudno je zauważyć. Niesie to za sobą korzystne zjawisko, gdyż niwelowane są wszelkie skoki temperatury powietrza zewnętrznego występujące w ciągu doby, jak również w kolejnych, następujących po sobie dniach, gdy występują gwałtowne ochłodzenia i ocieplenia.
 6. Duża wydajność i niskie koszty eksploatacji GWC w okresie letnim pozwalają na wykorzystywanie do wentylacji tylko powietrza zewnętrznego - bez potrzeby mieszania go ze zużytym - recyrkulacja. Do tej pory największy działający zespół GWC w Polsce ma sumaryczną wydajność 137 tys m3/h.
 7. Ponosimy tylko koszty przesyłu powietrza przez złoże (opór ok 100-120Pa) a nie jego ogrzewania lub chłodzenia!!!!
 8. Zapewnia pozyskiwanie całkowitego zapotrzebowania chłodu w okresie letnim. Stosunek energi włożonej (wentylator) do pozyskiwanej osiąga w szczytach letnich wartości 1:30÷35 a w zimowych 1:35÷40.
 9. Strumień powietrza z GWC zasilającego rekuperatory (nawet przy zimowych ekstremalnych temperaturach minus 20°C) nie powoduje zamarzania wymiennika krzyżowego - temperatura na wlocie do rekuperatora jest bliska 0°C lub dodatnia.
 10. Zastosowanie GWC w okresie zimowym pozwala na pozyskiwanie z gruntu w szczytach do 50% ciepła wentylacyjnego.
 11. Recyrkulacja lub zastosowanie rekuperatora pozwala na dalsze pozyskanie ciepła w granicach 20÷30%.
 12. Średnia maksymalna różnica temperatur powietrza przed i za GWC latem 10÷12°C, zimą 18÷20°C - dotyczy to ekstremalnych temperatur zewnętrznych powietrza +32°C i -20°C Średni efekt cieplny złoża wynosi 1kW/m3 a w szczytach letnich i zimowych dochodzi nawet do 2kW z 1m3 złoża.
 13. Najlepsze efekty energetyczne uzyskuje się w okresach występowania ekstremalnych warunków pogodowych, tzn przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego zimą i wysokich temperaturach zewnętrznych latem. "Obcięciu" ulegają wszystkie uciążliwe szczyty.
 14. Jest to bardzo istotne przy dużych inwestycjach. Przyłącza energetyczne do budynku mogą być znacząco ograniczone
 15. Po przejściu przez GWC następuje obniżenie wilgotności powietrza latem np. z 15,2 do12,7 g/kg i nawilżenie w okresie zimowym.
 16. Bezobsługowa praca - nie wymaga konserwacji. Wskazuje na to ponad 30 letnia eksploatacja instalacji pilotażowej w Polanicy Zdroju (o wydajności 500m3/h) i 24 letnia w EXBUD-SKANSKA Kielce (137 000 m3/h).

Filtrowanie: zanieczyszczeń biologicznych: grzybów, alergenów, bakterii to jest następna zaleta wymiennika ciepła. Po 15 latach eksploatacji złoża Dział Epidemiologii Sanepidu wydał następujące orzeczenie: "W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, iż powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów, alergenów niż przy wlocie".

Gdzie można stosować wymienniki? Domy jednorodzinne, sklepy, gastronomia, domy towarowe, biurowce, hale produkcyjne, szkoły, itp. W odróżnieniu od klimatyzacji tradycyjnej, którą często wykonuje się tylko w pomieszczeniach reprezentacyjnych, wymiennik GWC ze względu na niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne stosuje się do zasilania całych budynków w powietrze klimatyzowane.

Koszt projektu i wykonania w stosunku do tradycyjnej klimatyzacji budynku jest niższy. Minimalna wymagana powierzchnia do wykonania wymiennika GWC dla domku jednorodzinnego wynosi 9÷15m2. Po jego wykonaniu można zasiać w tym miejscu trawę lub inne rośliny. Orientacyjny koszt materiałów od 3-4tys. zł (przy cenie żwiru 70zł/tona). Oferujemy wytyczne do wykonania typowego wymiennika we własnym zakresie. Cena dokumentacji 480zł brutto dla domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 200m2. Dokumentacja jest na tyle pełna i przejrzysta, że pozwoli prawie każdemu na wykonanie GWC krok po kroku we własnym zakresie a na pewno zrobi to każdy Kierownik Budowy.

Proszę zadzwonić do nas, chętnie zaprosimy do najbliższego w Polsce działającego GWC na prezentację jego możliwości.

TANIA KLIMAtyzacja i ogrzewanie
ul. Graniczna 49j
41-408 Mysłowice
tel. 32 201 61 68, w godzinach od 9:00 do 17:00
 
 
« powrót|drukuj