Skip Navigation
 

Chcę budować GWC

Projekt lub wytyczne budowy Gruntowego Wymiennika Ciepła

       Oferujemy wytyczne wykonania GWC dla domów jednorodzinnych i Projekty Budowlane dla większych obiektów o wydajności 100tys.m3/h i więcej.
       Nie wszędzie można budować żwirowe Gruntowe Wymienniki Ciepła np. wysypisko śmieci, gruzowisko, gruba warstwa humusu, torfowisko, w bliskim sąsiedztwie przemysłowej oczyszczalni ścieków czy dziurawe szambo sąsiadów.
       Po wypełnieniu formularza przez Inwestora prywatnego prześlemy odpowiedź na informacje zawarte w ankiecie i przedstawimy ofertę dostarczenia taniej typowej, powtarzalnej dokumentacji do wykonania Gruntowego Wymiennika Ciepła.
       Do bardziej skomplikowanych i złożonych lokalizacji wykonania GWC wykonujemy projekty budowlane niezbędne przy ubieganiu się o zezwolenie na budowę. Po wypełnieniu formularza przez Projektanta lub Wykonawcę instalacji wentylacyjnej przysyłamy ofertę wykonania projektu budowlanego wykonania GWC z kosztorysem inwestorskim.
 
UWAGA! Oferujemy tanią, typową, powtarzalną dokumentację na wydajności:
  • Do 700m3/h - w cenie 680zł brutto
  • Do 1200m3/h - w cenie 1160zł brutto
  • Do 2200m3/h - w cenie 2145zł brutto

    Oferujemy nadzór projektowy w trakcie wykonywania prac:
    Dokumentacja budowy GWC jest przygotowana w sposób przejrzysty, logiczny. Wykonanie GWC jest przedstawione w sposób krok po kroku żeby wykluczyć popełnienie błędu konstrukcyjnego, higienicznego itp.
    Dokumentacja ta jest skierowana dla Inwestorów, którzy mają podstawowe przygotowanie politechniczne lub mają osobę, która może pełnić funkcję Kierownika Budowy dla wykonania GWC.
       Wypełnienie ankiety pozwoli na precyzyjną odpowiedź:
-czy lokalne warunki pozwalają na budowę Gruntowego Wymiennika Ciepła
-jakie warunki trzeba spełnić żeby była możliwość jego budowy
-wstępny dobór mocy wentylatora lub rekuperatora dla określenia kosztów eksploatacji GWC
-wstępny dobór wydajności wymiennika dostosowany do potrzeb Inwestora i wielkości domu.

Serdecznie zapraszamy:
Jaki Masz lub planujesz system ogrzewania budynku:
inny
rodzaj ogrzewania proszę wymienić
Wiele systemów ogrzewania budynku pozwala na efektywną współpracę z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła.
Charakterystyka
wykorzystania budynku:

inny
proszę wymienić
Rodzaj wentylacji budynku:
Wybranie tej opcji pozwoli dobrać wielkość i rodzaj GWC - jedno czy dwukomorowy.
Użytkowa część budynku: powierzchnia: m2 m3           
TYLKO:
pokoje, łazienki, WC, kuchnie, garderoby
objętość:
J/w - proszę, nie uwzględniać: kotłowni, garażu, strychu, korytarzy, klatek schodowych, piwnic, jeżeli nie jest to uzasadnione.
Wymagany czas pracy wentylacji w cyklu dobowym: h
(wymagana ilość godz. pracy na dobę)
Przy pełnej wydajności GWC wymagana jest jego regeneracja.
W przypadku braku czasu na taką regenerację trzeba budować tzw dwukomorowy GWC, jego komory będą pracować przemiennie.
Rodzaj gruntu rodzimego:
Suchy piaszczysty grunt jest mniej korzystny do szybkiej regeneracji złoża żwirowego.
Wymagana ilość wymian powietrza do klimatyzowania budynku. Przy założeniu że temp. powietrza po przejściu przez GWC - latem max +20oC, zimą min. 0oC.
Do klimatyzowania domów jednorodz. musi być min. 1.5 wymiany - jeżeli przeszklenie ścian będzie większe niż 20% wymian musi być więcej nawet do 3
Dla innych obiektów przemysłowych, handlowych, inwentarskich itp ilość wymian może wynosić nawet 6 i więcej. Zależy to od audytu budynku.
ilość wymian powietrza na godz. do klimatyzowania
Wymagana ilość powietrza do wentylacji budynku: Przy założeniu że temp. powietrza z GWC - latem max +20oC, zimą min. 0oC.
Do wentylowania
domów jednorodzinnych można przyjąć 0.3 do 1.0 wymiany powietrza na godzinę - taki trzeba dobrać rekuperator. Jeżeli nie pali się papierosów, nie robi się częstych imprez, rodzina nie jest wielodzietna lub wielopokoleniowa to wystarczy max 0.6 wymiany - czyli rekuperator o max. wydajności 0.6 objętości użytkowej budynku.
ilość wymian powietrza na godz. do wentylowania
Preferencje Inwestora: ogrzewanie, klimatyzowanie i zawsze filtrowanie alergenów itp.
Każda z wymienionych funkcji lub uwzględnienie wszystkich wymaga wykonania GWC o różnych wydajnościach
Czy jest planowany zakup rekuperatora - Służącego do odzyskiwania ciepła z powietrza zużytego z łazienki, ubikacji, garderoby, kuchni.

Jeżeli tak podać wydajność
 m3/h
W rozwiązaniach gdzie latem zależy nam tylko na lekkim schłodzeniu pomieszczeń - wystarczy zastosowanie tylko rekuperatora z wkładem letnim - bez potrzeby stosowania dodatkowego wentylatora kanałowego - jednak wtedy bez klimatyzacji pomieszczeń.
Głębokość zalegania/występowania wód gruntowych. m
Będzie można określić sposób usytuowania GWC w stosunku do głębokości występowania wód gruntowych i do planowanej powierzchni terenu.
Usytuowanie GWC w stosunku do powierzchni gruntu. Czy Inwestor zgadza się żeby GWC był wypiętrzony ponad powierzchnię otaczającego gruntu? Wykon.skalniak
W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych 0,5÷1m może zaistnieć potrzeba wypiętrzenia GWC ponad teren o 0,5÷1m. Jest możliwość posadzenia na tak powstałej pryzmie krzewów ozdobnych, ogrodu skalnego itp.
Ekologiczna oczyszczalnia ścieków czy jest lub planuje się jej budowę:
GWC nie można budować blisko takiej oczyszczalni lub trzeba wykonać z folii przeponę odgradzajacą.
Chcę zobaczyć jak działa GWC Proszę wybrać miejsce prezentacji:
Okresowo organizujemy prezentacje działania GWC można zmierzyć temperaturę z GWC zobaczyć jak jest zbudowany. Odpowiemy na wszelkie pytania
Imię Nazwisko*
Inwestora:
Adres e-mail* Inwestora:
to pole musi być wypełnione
Adres pocztowy
Inwestora:
Nr telef. stacjonarnego
Inwestora:
Nr telef. komórkowego
Inwestora:

Dodatkowe pytania, uwagi i uzupełnienie formularza:

     

Wypełnienie wszystkich w/w pól pozwoli na precyzyjne sporządzenie oferty na wykonanie projektu Gruntowego Wymiennika Ciepła o wydajności powietrza powyżej 700m3/h a nawet do 500tys.m3/h


Ostatnie uaktualnienie 16.02.2024r.
TANIA KLIMA tyzacja gruntowa i ogrzewanie ©

    « powrót|drukuj

 
 
« powrót|drukuj