Skip Navigation
 

Pliki do pobrania i parametry GWC

Badania, artukuły w wydawnictwach specjalistycznych dla Inwestorów i Zawodowców.

  • Polska Akademia Nauk wykonała zimą badania zawartości smogu przed i za filtrem Żwirowym w postaci GWC. Przed filtrem zawartość pyłów wynosiła 263µg za filtrem 59µg. Tu są wyniki: badań skuteczności czyszczenia powietrza z pyłów zawieszonych czyli smogu przed GWC (czyli na czerpni) i po przejściu powietrza przez żwir w GWC.
  • Najistotniejsze - wlasnosci i co potrafi GWC.
  • "Grunt to tanie ciepło" część I - Konkurencja tradycyjnej klimatyzacji Artykuł - ogólna informacja o własnościach Żwirowego Gruntowego Wymiennika Ciepła - cześć treści w tym artykule jest zaczerpnieta z www.taniaklima.pl strona pierwsza, druga,
  • "Grunt to tanie ciepło" następne trzy części - opisu GWC, strona pierwsza, druga, trzecia
  • "Mikrobiologiczna czystość" - Gruntowy wymiennik ciepła - autorzy Dr Bogumiła Szponar Naukowiec z Instytutu Immunologii PAN z Martą Iwanicką wykonywały badania powietrza po przejściu przez GWC - wskazują na wybitne własności filtrujące zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego w GWC. Badania te były wykonane po 15latach pracy GWC - czyli udawadnia tezę o samooczyszczających własnościach GWC po tak długim okresie pracy - strona pierwsza , druga .
  • Oceny Użytkowników. Od 2001r. zaczęliśmy oferować dokumentację budowy Gruntowego Wymiennika Ciepła. Po kilku latach wysłaliśmy ankiety do naszych Klientów którzy w owym czasie kupili dokumentację dla oceny parametrów GWC. Parametry GWC które osiągnęli nasi Klienci są o wiele lepsze niż przedstawione w naszej ulotce. W naszych ofertach nie odważylibyśmy się pokazać takich parametrów - bo mimo kupna u nas "Wytycznych Budowy GWC" istnieje ryzyko zbudowania GWC z drobnymi błędami lub na "skróty" przez wykonawców. Dlatego oferujemy usługi nadzoru na budowie w każdym etapie budowy domu w zakresie wentylacji i budowy GWC. Przykłady nadesłanych ankiet: nr1, nr2, nr3, nr4 .
  • "Gruntowe oszczędności" - GWC - tania energia z własnego podwórka (eksploatacja GWC w EXBUD-SKANSKA) Inż. Lucjan Jedrzejewski - pod jego nadzorem zbudowano GWC na łączną wydajność powietrza 137tys.m3/h następnie jako Szef Sekcji Energetycznej przez 8lat zajmował sie ich eksploatacją - strona piersza, druga
  • Tak to się zaczęło: Prof. Besler z Naukowcami Politechniki Wrocławskiej opracowali i opatentowali w 1981r. pierwszą konstrukcję Bezprzeponowego Gruntowego Wymiennika Ciepła - Patent zgłoszony w Biuletynie Urzędu Patentowego PRL Nr25 (209) 1981
  • Wentylacja wymuszona (z odzyskiem ciepła) doprowadzi do budynku tylko tyle powietrza ile jest niezbędne do jego zdrowego funkcjonowania. Artykuł kosztach wykonania takiej wentylacji: str.1 i str.2
  • Opis zrealizowanego projektu Gruntowego Wymiennika Ciepła w Szkole Policji w Katowicach o wydajności 10tys.m3/h - ze względu na wys. stan wód gruntowych GWC został wypiętrzony ponad teren. Mimo tego jego własności nie odbiegaj od n/w

Dla Projektantów - Parametry powietrza z GWC:
Powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy charakteryzuje się następującymi parametrami:
Lato: (jeżeli w obiekcie jest wymagana normatywna klimatyzacja proszę określić wydajność GWC wg danych j/n):
. w końcu sierpnia przy temp. zewnętrznej +30C przy długotrwałych upałach powietrze po przejściu przez GWC będzie miało temp +20C ?2C. Do obliczeń proszę przyjąć 20C.
. Wilgotność bezwzględna spada z 15,8 do 12,7g/kg różnica entalpii 77do 51kJ/kg
Zima:
Pod koniec lutego przy temp. zewnętrznej na poziomie -20C powietrze po przejściu przez złoże żwirowe będzie miało temperaturę na poziomie -4C ?2C. Do obliczeń proszę przyjąć -5C. Przy wyższych temp. np -10C (na przełomie grudnia stycznia) temp powietrza z GWC może być dodatnia.
Opór dla przepływu powietrza stwarzany przez Gruntowy Wymiennik Ciepła wyniesie max 120Pa - przy planowanej szybkość przepływu powietrza w kanałach zasilających budynek max=5-6m/s

 

W/w parametry są bardzo ostrożne proszę popatrzeć na parametry osiągnięte przez użytkowników GWC: nr1, nr2, nr3, nr4

 
 
« powrót|drukuj